Hrát se bude 40 min + dohrávka

Na turnaji budou dělat rozhodčí vždy jeden až dva hráči z právě nehrajících týmů :)

 

DESATERO SLOWPITCHOVÉHO TURNAJE

1. Hráči v obraně – v poli hraje 10 hráčů.

2. Hráči v útoku :

- pořadí na pálce si určuje každý tým sám

- nutnost dodržovat pořadí v průběhu celého zápasu, pálkaři se nesmí obměňovat

- pálit musí postupně celý tým, ale pokud má, např. 12 hráčů, mohou pálit i oni

- každý pálkař je povinen mít na hlavě helmu.

3. Hráči v útoku nesmí slajdovat.

4. Počet homerunů za zápas je 3, po té se bere jako 2-metový odpal, maximální počet bodů za směnu je 7.

5. Strike zóna – je určena dopadnutím nadhozeného míčku na vymezený prostor (guma).

6. Strike:

- každý míč, který se dotkne alespoň části gumy (posuzuje rozhodčí) 

- každý míč, který pálkař prošvihne

- foul-ball (míč odpálený do zázemí)

7. Ball:

- každý nadohozený míč, který se nedotkl gumy a pálkař ho přitom neprošvihl

- 4 bally = meta zdarma (hráč obsadí 1. metu).

8. Out (po 3 outech se střídá tým v útoku a tým v obraně):

- po třech stricích

- chycením odpáleného míče z luftu (ze vzduchu)

- šlápnutím správné mety před obsazením běžce

- out dotykem běžce, který se nedotýká mety.

9. Krádež mety je zakázáno, běžec může opustit metu až ve chvíli, kdy pálkař odpálí míč.

10. Při méně než 2 outech, pokud je obsazena běžci 1., 2. meta nebo 1., 2., 3. meta a pálkař odpálí míč do vzduchu, musí tito běžci vyčkat na metě a mohou opustit metu až ve chvíli, kdy bude tento míč chycen polařem či puštěn (tzn. dotkne se země).